ΕΡΩΤΗΣΗ: Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας των Τ.Ε.Ι

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα:  «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας των Τ.Ε.Ι.»

 

Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ιδρύθηκε το 1999 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας προκειμένου να παρέχει στους πτυχιούχους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εργάζονται ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Βιολογικής Γεωργίας και να αναλαμβάνουν την παραγωγή και την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στη θέση του ανωτέρω τμήματος, λειτουργεί σήμερα στην ίδια Σχολή, το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.

 

Όπως επισημαίνουν απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών τους και τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη φοίτησή τους, δεν υπολείπονται ως προς το γνωστικό αντικείμενο από αποφοίτους των άλλων συναφών τμημάτων, Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής.

 

Με το π.δ. 312/2003 (ΦΕΚ 264 Δ’/19-11-03) περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαίωματα των πτυχιούχων του Τμήματος, στα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα να εργάζονται ως υπεύθυνοι επιστήμονες στη συνταγογράφηση και την πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν είναι συμβατά με τη βιολογική γεωργία. Το γεγονός αυτό, όπως υπογραμμίζουν απόφοιτοι Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Βιολογικής Γεωργίας, πρακτικά ισοδυναμεί με αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας, καθώς δεν μπορούν να εργαστούν ως υπεύθυνοι επιστήμονες στην πώληση και συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων, παρότι όπως υποστηρίζουν, διαθέτουν τη σχετική επάρκεια και επιστημονική κατάρτιση.  Επίσης, παρότι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποίηση για την πώληση γεωργικών φαρμάκων μέσω της παρακολούθησης σχετικών σεμιναριακών κύκλων σπουδών, δεν ισχύει το ίδιο με τη συνταγογράφηση, κάτι που υποβαθμίζει σημαντικά τη θέση τους στην αγορά εργασίας, σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1.     

Σκοπεύουν να προχωρήσουν στην τροποποίηση του π.δ.312/2003 προκειμένου οι απόφοιτοι τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων Βιολογικής Γεωργίας να μπορούν να εργάζονται και ως υπεύθυνοι επιστήμονες στην πώληση και συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων που δεν είναι συμβατά με τη βιολογική γεωργία;

2.     

Εφόσον οι απόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων δεν θεωρείται ότι κατέχουν επαρκείς γνώσεις για να εργάζονται στη συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προτίθεται το Υπουργείο να  τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση μέσω συμπληρωματικών σεμιναριακών σπουδών και εξετάσεων, όπως στην περίπτωση της πώλησης γεωργικών φαρμάκων;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

 

 

Δημαράς Γεώργιος

 

 

Αραχωβίτης Σταύρος

 

 

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος