ΕΡΩΤΗΣΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την «αρχή της μη διάκρισης» μεταξύ εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                     -  Εσωτερικών

                        - Διοικητικής Ανασυγκρότησης

                    - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την «αρχή της μη διάκρισης» μεταξύ εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου

Όπως είναι γνωστό, η ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνάφθηκε στις 18/03/1999 από την CES, την UNICE και το CEEP και προσαρτάται στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό τον τίτλο «Αρχή της μη διάκρισης», ορίζει:

«1. Όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. 2. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζεται η αρχή pro rata temporis. 3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας ρήτρας καθορίζονται από τα κράτη μέλη, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και/ή από τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία και τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και την πρακτική σε εθνικό επίπεδο. 4. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης θα είναι η ίδια για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου όπως και για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου, εκτός από την περίπτωση που δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους διαφορετική διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.»

Κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2006 έως 2016 η ανωτέρω ρήτρα έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο της ΕΕ με σειρά αποφάσεων και διατάξεων του, όπως λ.χ. στις υποθέσεις C-268/06, C-486/08, C-444/09, C-456/09, C-177/10, C-273/10, C-393/11, C-556/11, C-302/11, C-303/11, C-304/11, C-305/11, C-38/13, C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, C-596/14, C-152/14, C-631/15, C-158/16 και C-443/16.
Κατά  τα έτη 2017 και 2018 έχουν υποβληθεί από δικαστήρια των Κρατών Μελών στο Δικαστήριο της ΕΕ αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων στις υποθέσεις C-96/17, C-212/17, C-315/17, C-466/17, C-472/17, C-619/17, C-626/17, C-29/18, C-30/18, C-44/18 και C-72/18. Επί των εν λόγω αιτήσεων αναμένονται αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ. 
Με την υπό αριθ. 4345/14-03-2018 κοινοβουλευτική ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ  Κυρίτση Γ., Ακριώτη Γ., Αναγνωστοπούλου Σ., Αντωνίου Χ., Αυλωνίτου Ε., Βάκη Φ., Βράντζα Π., Γεννιά Γ., Γκαρά Ν., Γκιόλα Γ., Δουζίνα Κ., Δρίτσα Θ., Δριτσέλη Π., Εμμανουηλίδη Δ., Ζεϊμπέκ Χ., Θελερίτη Μ., Θεωνά Ι., Θηβαίου Ν., Ιγγλέζη Αι., Καββαδία Α., Καρά Γιουσούφ Α., Καραγιαννίδη Χ., Καρακώστα Ε., Καστόρη Α., Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χ., Κουράκη Α., Κωστοπαναγιώτου Η., Λάππα Σ., Μανιού Ν., Μεϊκόπουλου Α., Μηταφίδη Τ., Μιχαηλίδη Α., Μιχελή Α., Μιχελογιαννάκη Ι., Μορφίδη Κ., Μουσταφά Μ., Μπαλαούρα Γ., Μπαλτά Α., Μπάρκα Κ., Ξυδάκη Ν., Πάλλη Γ., Παπαδόπουλου Χ., Παπαφιλίππου Γ., Παρασκευόπουλου Ν., Παραστατίδη Θ., Παυλίδη Κ., Πρατσόλη Α., Ρίζου Δ., Ριζούλη Α., Σαρακιώτη Ι., Σεβαστάκη Δ., Σιμορέλη Χ., Σκούφα Ε., Σταματάκη Ε., Στογιαννίδη Γ., Τριανταφύλλου Μ., Τσίρκα Β. και Φίλη Ν. με θέμα: «Υποστήριξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που εργάζονται εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» παρατίθενται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σημαίνουσες δυσμενείς συνθήκες απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με τις αντίστοιχες που ισχύουν για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 
Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.         Ποιες είναι οι νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις οι  οποίες ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη τη νομολογιακή ερμηνεία της ρήτρας 4 στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ;

2.         Ποιες είναι οι νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις βάσει των οποίων κρίνουν -ενδεχομένως- οι ερωτώμενοι Υπουργοί ότι έχουμε πλήρη και αποτελεσματική ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της νομολογιακής ερμηνείας της ρήτρας 4 στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αποφάσεων και διατάξεων του Δικαστηρίου της ΕΕ;

3.         Υφίστανται σε παρόντα χρόνο κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις ή και ντε φάκτο πρακτικές απασχόλησης που αντιβαίνουν αμέσως ή εμμέσως στην ερμηνεία της ρήτρας 4 της προαναφερόμενης συμφωνίας πλαισίου;

4.         Ανταποκρίνονται οι συνθήκες απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών -όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 4345/14-03-2018 κοινοβουλευτική ερώτηση - στην «αρχή περί μη διάκρισης» μεταξύ εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, όπως η εν λόγω αρχή ερμηνεύτηκε νομολογιακά στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αποφάσεων και διατάξεων του Δικαστηρίου της ΕΕ;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 

Ακριώτης Γεώργιος

 

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

 

 

Αντωνίου Γεώργιος

 

 

Βάκη Φωτεινή

 

 

Γεννιά Γεωργία

 

 

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

 

 

Γκαρά Αναστασία  (Νατάσα)

 

 

Δημαράς Γεώργιος

 

 

Δουζίνας Κωνσταντίνος

 

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

 

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

 

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

 

Θηβαίος Νικόλαος

 

 

Ιγγλέζη Αικατερίνη

 

 

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

 

 

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

 

 

 Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

 

 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

 

 

Καστόρης Αστέριος

 

 

Κουράκης Αναστάσιος

 

 

Κυρίτσης Γεώργιος

 

 

Λάππας Σπύρος

 

 

Λιβανίου Ζωή

 

 

Μανιός Νικόλαος

 

 

Μάρδας Δημήτριος

 

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας

 

 

Μιχελής Αθανάσιος

 

 

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

 

 

Μορφίδης Κωνσταντίνος

 

 

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής (Θέμης)

 

 

Ντζιμάνης Γεώργιος

 

 

Πάλλης Γεώργιος

 

 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

 

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

 

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

 

 

Παυλίδης Κωνσταντίνος

 

 

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

 

 

Ρίζος Δημήτριος

 

 

Ριζούλης Ανδρέας

 

 

Σεβαστάκης Δημήτριος

 

 

Σέλτσας Κωνσταντίνος

 

 

Σιμορέλης Χρήστος

 

 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 

 

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

 

 

Σταματάκη Ελένη

 

 

Στέφος Ιωάννης

 

 

Στογιαννίδης Γρηγόριος

 

 

Τσόγκας Γεώργιος

 

 

Χριστοδουλοπούλου Αναστασία (Τασία)

 

 

Ψυχογιός Γεώργιος