ΕΡΩΤΗΣΗ: Ελλείψεις και ολοκλήρωση του Master Plan του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κορώνειας

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Ελλείψεις και ολοκλήρωση του MasterPlanτου Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κορώνειας

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου σε ημερίδα στο ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στις 18/9/2017 με θέμα την«Πρώτη αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας» η ολοκλήρωση του MasterPlan για την αποκατάσταση της Κορώνειας αναμένεται να υπογραφεί σε λίγες μέρες, απαλλάσσοντας ουσιαστικά τη χώρα μας από ένα μεγάλο πρόστιμο που έχει επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το θέμα είχε συζητηθεί εσπευσμένα στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης με αφορμή σχετικό κείμενο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ, όπου εκφράστηκαν διαφορετικές εκτιμήσεις όσο αφορά την πληρότητα του κατατεθειμένου MasterPlan. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, η οποία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. του Φορέα, το κείμενο που ετοίμασε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.), ώστε να αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθούν τα έργα του προγράμματος αποκατάστασης της λίμνης, προσπαθεί να εξωραΐσει την κατάσταση, να ολοκληρώσει «όπως-όπως» τα εκκρεμή υπο-έργα και να αποφύγει την ολοκλήρωση άλλων.

Πιο συγκεκριμένα, η προαναφερόμενη οικολογική οργάνωση αναφέρει, ότι στο σχετικό κείμενο της Ε.Γ.Υ. τα στοιχεία των φυσικοχημικών παραμέτρων ερμηνεύονται με τρόπο, ώστε να χαρακτηρίσουν τη λίμνη ως «μεσοτροφική» αντί για «άκρως υπερεύτροφη» όπως χαρακτηρίζεται από ειδικούς επιστήμονες, ενώ η οικολογική ποιότητα του νερού της λίμνης το 2017 δεν είναι καλύτερη από εκείνη του 2016, 2015 και 2014, που χαρακτηρίστηκε ως «κακή», καθώς συνεχίζει να καταγράφεται άνθιση των γνωστών τοξικών κυανοβακτηρίων και επιβλαβών φυκών.

Την ίδια στιγμή, αμφιλεγόμενα έργα, όπως η δημιουργία βαθέων ενδιαιτημάτων, τα οποία κατασκευάστηκαν σε σημείο διαφορετικό από το προβλεπόμενο, μπορεί να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Παράλληλα, άλλα υπάρχοντα έργα, όπως η ενωτική τάφρος, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για τη γειτονική Βόλβη, δεν έχουν τύχει εργασιών συντήρησης, με αποτέλεσμα να έχουν απαξιωθεί.

Τα πραγματικά προβλήματα της Κορώνειας που είναι η κακή οικολογική ποιότητα του νερού, η διαχείριση του ιζήματος που περιέχει βαρέα μέταλλα, το υψηλό οργανικό φορτίο με κύστεις/σπόρια τοξικών μικροοργανισμών, η διαχείριση του υδατικού δυναμικού, οι επιπτώσεις στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού από τις γύρω καλλιέργειες, η οικολογική διαχείριση των χειμάρρων, όπως ο Μπογδάνας, δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί.

Επίσης, και άλλα σοβαρά ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα για παρακολούθηση και μελλοντικές παρεμβάσεις μετά τη λήξη του προγράμματος. Το μεγαλύτερο κενό αφορά την απαξίωση του ίδιου του Φορέα Διαχείρισης που υπολειτουργεί, χωρίς ιδιαίτερη κρατική στήριξη και χωρίς ενδιαφέρον από τους εκπροσώπους των κρατικών υπηρεσιών που συμμετέχουν στο διοικητικό του συμβούλιο.

 

Με βάση τα ανωτέρω

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

·         Έχει οριστικοποιηθεί και αποσταλεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κείμενο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης της Κορώνειας;

·         Σε ποιο βαθμό λήφθηκαν υπόψη στο παραπάνω κείμενο οι παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης και οργανώσεων όπως η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης;

·         Με ποιον τρόπο σχεδιάζει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διαχείριση της λίμνης Κορώνειας και της προστατευόμενης περιοχής μετά και την ανακοινωθείσα ολοκλήρωση του MasterPlan;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Δημαράς Γεώργιος

 

Κουράκης Αναστάσιος

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 

Παρασκευόπουλος Νικόλαος