ΕΡΩΤΗΣΗ: Διάθεση σχολικών χώρων για άλλες χρήσεις

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

 Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση σχολικών χώρων για άλλες χρήσεις

 

Με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), στην περ. στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006, που ορίζει τις αρμοδιότητες του Δήμου, προστέθηκε η αρμοδιότητα 17 : «η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή». Με την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε δήμους να χρησιμοποιούν τα κτίρια των σχολικών μονάδων για κοινωφελείς σκοπούς. Δυστυχώς, το δικαίωμα αυτό ασκείται καταχρηστικά σε ορισμένες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί περίπτωση σχολικού κτιρίου στο   Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κτίριο του σχολικού συγκροτήματος γυμνασίων και λυκείου του Ταύρου, που ανήκει στο 1ο ΓΕΛ Ταύρου, παραχωρείται σε Μ.Κ.Ο. προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για κοινωφελείς σκοπούς. Η παραχώρηση είναι δεκαετής και αποκλείεται κάθε πρόσβαση του σχολείου στο συγκεκριμένο κτίριο. Το κτίριο θεωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή εγκαταλελειμμένο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείτο ως χώρος εκδηλώσεων του Λυκείου και η Διευθύντρια του σχολείου είχε σκοπό να το διαμορφώσει σε χώρο που θα χρησίμευε ταυτόχρονα ως χώρος συνάθροισης, γυμναστήριο, μαθητικό στέκι και βιβλιοθήκη του σχολείου, καθώς το Λύκειο Ταύρου στερείται όλων αυτών των χώρων. Είναι αυτονόητο ότι, εάν τελικά η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου υλοποιηθεί, το Λύκειο καταδικάζεται να μείνει χωρίς χώρους, απαραίτητους για τη λειτουργία ενός σύγχρονου σχολείου.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα δυσλειτουργίας στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παραχώρησης σχολικών χώρων για κοινωφελείς σκοπούς, αποτελεί η διένεξη μεταξύ της σχολικής κοινότητας του 2ου Δημ. Σχολείου Πολίχνης και της δημοτικής αρχής του Δήμου Π. Μελά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε κατ΄ επανάληψη και εγγράφως διατυπωμένη διαφωνία του Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διεκδικούσε τη χρήση των σχολικών χώρων σε όφελος των αναγκών των μαθητών και των μαθητριών του σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Γονέων (μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ). Παρά ταύτα, η δημοτική αρχή επέμεινε σε αποφάσεις παραχώρησης των σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτήν τη στιγμή κίνδυνος πειθαρχικής δίωξης του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, επειδή προσπάθησε να λειτουργήσει τις σχολικές εγκαταστάσεις, σε όφελος του οικείου μαθητικού πληθυσμού.

Επειδή οι σχολικοί χώροι είναι λιγοστοί και πολύτιμοι, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, και η απώλεια δομημένου σχολικού χώρου είναι πολύ δύσκολο  να αντικατασταθεί

Επειδή οι σχολικοί χώροι πρέπει να διατίθενται, με τρόπο ώστε κατά προτεραιότητα να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών των σχολικών μονάδων

Επειδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σχολικές μονάδες, χωρίς αίθουσα εκδηλώσεων και γυμναστήριο

Επειδή μία σχολική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της μόνο χώρους όμορους προς αυτήν

Επειδή η σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του «Καλλικράτη» προσφέρει τη δυνατότητα αποσαφήνισης των όρων αλλαγής χρήσης σχολικών κτιρίων

 

Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί:

1.Προτίθενται με την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της αλλαγής χρήσης σχολικών χώρων; Θα υπάρξει  σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου καθώς και των προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να επιτρέπεται  κάτι τέτοιο; Προτίθενται να συμπεριλάβουν στις προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης σχολικών χώρων τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου;

2.Προτίθενται να θεσμοθετήσουν δυνατότητα παρέμβασης από το Υπουργείο Παιδείας για την αποτροπή καταχρηστικής αλλαγής χρήσης σχολικών κτιρίων, εφόσον υφίστανται εκπαιδευτικές και κτιριακές ανάγκες σε όμορες ή γειτονικές σχολικές μονάδες; 

3.Τι προτίθενται να πράξουν για παραχωρήσεις σχολικών χώρων όπως οι ανωτέρω περιγραφόμενες στον Δήμο Ταύρου και στον Δήμο Π. Μελά, όπου οι δημοτικές αρχές, παρά τις αντιρρήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων των σχολείων, αλλάζουν χρήση σε σχολικό κτίριο και το παραχωρούν σε εξωσχολικό φορέα; Προτίθενται, εν γένει, να επαναποδώσουν σε σχολική χρήση τυχόν αυθαίρετα παραχωρημένους σχολικούς χώρους;

4.Τι προτίθενται να πράξουν ώστε οι σχολικοί χώροι να διατίθενται, κατά προτεραιότητα, σε όφελος των αναγκών των μαθητών και των μαθητριών των σχολικών μονάδων;

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

 

Ακριώτης Γιώργος

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

Γεννιά Γεωργία

 

Γιαννακίδης Στάθης

 

Δημαράς Γεώργιος

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

Θεωνάς Γιάννης

 

Θηβαίος Νικόλαος

 

Ιγγλέζη Κατερίνα

 

Καραγιαννίδης Χρήστος

 

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

 

Καστόρης Αστέριος

 

Κυρίτσης Γεώργιος

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 

Μουμουλίδης Θέμης

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος

 

Πάλλης Γεώργιος

 

Παυλίδης Κώστας

 

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

 

Ρίζος Δημήτριος

 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 

Σταματάκη Ελένη

 

Τζούφη Μεροπη