ΕΡΩΤΗΣΗ: Απαγόρευση της απαράδεκτης πρακτικής της αναγκαστικής σίτισης πτηνών για την παραγωγή foie-gras (φουά-γκρά) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016. ΕΡΩΤΗΣΗ  Προς τον κ.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Θέμα: «Απαγόρευση της απαράδεκτης πρακτικής της αναγκαστικής σίτισης πτηνών για την παραγωγή foie-gras (φουά-γκρά) στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Το foie-gras (φουά-γκρά), τροφή προερχόμενη από το συκώτι πάπιας ή χήνας, αποτελεί μια ακόμη μορφή βάρβαρης κακοποίησης ζώων που λαμβάνει χώρα σε ορισμένες κτηνοτροφικές μονάδες ευρωπαϊκών κρατών. Τα ζώα υποβάλλονται με τη βία σε αναγκαστική σίτιση για δύο με τρείς εβδομάδες, προκειμένου το συκώτι τους να πρηστεί έως και δέκα φορές πάνω από το κανονικό μέγεθος. Τα ασθενή πλέον ζώα δυσκολεύονται να σταθούν, να περπατήσουν και να αναπνεύσουν και μέσα σε συνθήκες αφόρητου πόνου θανατώνονται προκειμένου το συκώτι τους να πουληθεί ως έδεσμα πολυτελείας.

Κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής σίτισης η θνησιμότητα των πτηνών αυξάνεται κατά περίπου 10 έως 20 φορές, ενώ οι σοβαρές συνέπειές της στην υγεία των ζώων αυτών έχουν επισημανθεί τόσο από την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SCAHAW) όσο και από πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge.

 Ήδη, πολλά ευρωπαϊκά κράτη (Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία κ.α.) έχουν προχωρήσει στην απαγόρευση της αναγκαστικής σίτισης (forcefeeding) πτηνών για την παραγωγή foie-gras, η οποία επιτρέπεται πλέον μόνο στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Ισπανία. Η Ευρωπαίκή Επιτροπή, με προφορικές δηλώσεις στελεχών της θεωρεί ότι με τις γενικές διατάξεις της Οδηγίας 98/58/ΕΚ η παραγωγή foie-grasμε τη μέθοδο της αναγκαστικής σίτισης είναι απαγορευμένη στην Ε.Ε. με την εξαίρεση των παραπάνω 5 κρατών μελών της που παρήγαγαν foie-grasμε τη μέθοδο αυτή το 1999.  Κρίσιμη όμως για την defactoπαύση της πρακτικής της αναγκαστικής σίτισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αναθεώρηση του Κανονισμού 543/2008/ΕΕ. Στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του παραπάνω Κανονισμού προβλέπεται ελάχιστο απαιτούμενο βάρος συκωτιού των ζώων (300 γραμμάρια για το συκώτι πάπιας και 400 γραμμάρια για το συκώτι χήνας) προκειμένου να θεωρηθεί ως foie-gras, βάρος που είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς τη διαδικασία της αναγκαστικής σίτισης. Με την κατάργηση του ελάχιστου απαιτούμενου βάρους θα θεωρούνται πλέον ως foie-grasκαι συκώτια ζώων που δεν έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική σίτιση, καθιστώντας πλέον περιττή αυτή την απαράδεκτη πρακτική.

             Τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των επιστημονικών ερευνών αλλά και την ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ευρώπης στα δικαιώματα των ζώων και στην κατάργηση κάθε μορφής κακοποίησης και κακομεταχείρισής τους, ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στα εθνικά Κοινοβούλια που ζητούν την καθολική απαγόρευση της αναγκαστικής σίτισης των ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ.Υπουργός:

α) Σκοπεύει να προχωρήσει το Υπουργείο, σύμφωνα με την Οδηγία 98/58/ΕΚ, στην ρητή απαγόρευση  της αναγκαστικής σίτισης ζώων στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά και της εισαγωγής στην Ελλάδα προϊόντων foie-gras (φουά γκρά) από χώρες που εφαρμόζουν αναγκαστική σίτιση των πτηνών;

β) Προτίθεται η Ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει από την Ευρωπαίκή Επιτροπή την αναθεώρηση του Κανονισμού 543/2008/ΕΕ και συγκεκριμένα την αφαίρεση από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της αναφοράς σε ελάχιστο απαιτούμενο βάρος του συκωτιού των πτηνών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων foie-gras, κάτι που θα τερματίσει defactoτην εφαρμογή της αναγκαστικής σίτισης των ζώων;

γ) Προτίθεται η Ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών να αναλάβει πρωτοβουλίες και να στηρίξει κάθε ανάλογη πρόταση που θα αποσκοπεί στην καθολική απαγόρευση της αναγκαστικής σίτισης ζώων για την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων,  σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γιώργος Δημαράς