ΕΡΩΤΗΣΗ: «Απαγόρευση καύσης κλαδεμάτων σε αστικούς και περιαστικούς χώρους»

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Εσωτερικών

 

Θέμα:  «Απαγόρευση καύσης κλαδεμάτων σε αστικούς και περιαστικούς χώρους»

Με την υπ’ αριθ. 4315/29-3-2016 ερώτηση τέθηκε το ζήτημα της απαγόρευσης της καύσης κλαδεμάτων στον περιαστικό χώρο του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών – Πειραιώς και άλλων πόλεων της χώρας, μια πρακτική που συμβάλλει στην όξυνση του φαινομένου της αιθαλομίχλης κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Όπως ορθά επισημαίνεται και στην από 26/4/2016 απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην ανωτέρω ερώτηση, σύμφωνα με το άρθρο 93 («Κανόνες Πολλαπλής Συμμόρφωσης») και το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 ανάμεσα στα πρότυπα που ορίζονται για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση είναι και η διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους μέσω κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω συνεπάγεται κυρώσεις και ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην ως άνω απάντηση του Υπουργείου, σε περίπτωση που κάποιος αγρότης που λαμβάνει ενισχύσεις (άμεσες ενισχύσεις, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, εξισωτική αποζημίωση κ.λπ.) δεν συμμορφώνεται και προβαίνει σε καύση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, υφίσταται περικοπή της ανωτέρω καταβαλλόμενης ενίσχυσης.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην από 25/4/2016 απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ίδιο ανωτέρω ερώτημα, η διαχείριση των κλαδεμάτων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων για τα οποία το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) προτείνει συγκεκριμένους στόχους, μέτρα και δράσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.      Σύμφωνα με τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, πόσοι σχετικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας κατά την τελευταία διετία και σε πόσες και ποιες περιπτώσεις επιβλήθηκαν κυρώσεις;

2.      Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των στόχων, μέτρων και δράσεων που προβλέπει το ΕΣΔΑ για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων και ειδικότερα για τα κλαδέματα;

3.      Ποιος είναι ο αριθμός των καταγγελιών που έχουν δεχθεί την τελευταία διετία οι αρμόδιες αρχές (πυροσβεστική, αστυνομία) για καύση κλαδεμάτων σε αστικούς και περιαστικούς χώρους και σε ποιες σχετικές ενέργειες προχώρησαν προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους παραβάτες;

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

 

 

  Δημαράς Γεώργιος

 

 

Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα