ΕΡΩΤΗΣΗ: Άμεση παύση των παράνομων παραστάσεων με δελφίνια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

                                                                                                                                                                     Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017           ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα:  «Άμεση παύση των παράνομων παραστάσεων με δελφίνια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο»

 

Με την υπ’αριθ. 6608/29-6-2016 κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημάνθηκε η συνεχιζόμενη τα τελευταία χρόνια πραγματοποίηση παραστάσεων με δελφίνια στο «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο», κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην υπ’αριθ. Πρωτ. 783/23-9-2016 απάντηση του Υπουργού αναφέρεται ότι: «Στην υπ’αρ. 30289/14-6-2016 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, αναφέρεται ότι τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να διατηρούνται στο πάρκο με την προϋπόθεση να μην γίνονται παραστάσεις. Σας γνωρίζουμε ότι η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ έχει ήδη ενημερωθεί για το ζήτημα ώστε να επιληφθεί εφόσον κριθεί σκόπιμο (…)».

Πράγματι, στις 3 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο από Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά την οποία διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί για το έργο. Ειδικότερα, σε σχέση με την πραγματοποίηση παραστάσεων δελφινιών ενώπιον του κοινού, όπως αναφέρεται στην υπ’αριθ. Πρωτ: οικ.392/3-11-2017 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του ΣΕΠΔΕΜ (σελ.4): «Την ημέρα της αυτοψίας 3-11-2016 διαπιστώθηκε ότι στις 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε παράσταση δελφινιών στο χώρο της ελεγχόμενης δραστηριότητας, ενώπιον του κοινού (επισκεπτών του πάρκου), διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Για την είσοδο στην παράσταση εισπράχθηκε από τους υπεύθυνους της δραστηριότητας αντίτιμο ύψους 3 ευρώ κατ’άτομο». Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης τα παραπάνω συνιστούν παράβαση: α) του όρου υπ’αριθ. 9(γ) του κεφαλαίου Δ1 της υπ’αριθ. 30289/14-6-2016 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ελεγχόμενης δρατηριότητας και β) των άρθρων 12 και 13 του ν.4039/2012 (Α΄15) όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 παρ. 8 και 9 του ν.4235/2014 (Α΄32). Επίσης σημειώνεται ότι η απαγόρευση διενέργειας παραστάσεων επιβάλλεται και από τους όρους 2 και 11 της υπ’αριθ. 2448/31-7-2017 τροποποίησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας της δραστηριότητας ενώ η παράβαση εμπίπτει αφενός στο άρθρο 20 «Ποινικές Κυρώσεις», παρ.3 του ν.4039/2012 και αφετέρου στο άρθρο 3 «Αδικήματα», εδάφιο (στ) του ν.4042/2012 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4039/2012.

Επίσης απαντώντας στον ισχυρισμό του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου ότι οι παραστάσεις που πραγματοποιεί αποτελούν «εκπαιδευτικά προγράμματα» η ανωτέρω Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του ΣΕΠΔΕΜ αναφέρει ότι (σελ.6): «β.Οι ισχυρισμοί της ελεγχόμενης εταιρίας ότι υπάρχει ενημερωτική πινακίδα εντός της ελεγχόμενης δραστηριότητας που αναφέρει «εκπαιδευτικά προγράμματα/ενημέρωση του κοινού» στο πλαίσιο «Εκπαιδευτικής Παρουσίασης», δεν αναιρούν το γεγονός της διεξαγωγής παράστασης που διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο κατά την ημέρα της αυτοψίας, δεδομένου ότι η ύπαρξη ή μη τυχόν εκπαιδευτικών πτυχών της παράστασης δεν αναιρεί το γεγονός της πραγματοποίησής της. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω παράσταση είχε όλα τα χαρακτηριστικά του όρου αυτού και συγκεκριμένα: διενεργείτο σε προκαθορισμένη ώρα και με συγκεκριμένη διάρκεια, ενώπιον του κοινού και με τις επεξηγήσεις του εκφωνητή, όπου τα ζώα (δελφίνια) εξαναγκάζονταν να εκτελούν προκαθορισμένες ασκήσεις ή σειρές ασκήσεων, όχι ως αποτέλεσμα φυσιολογικής ούτε αυθόρμητης συμπεριφοράς, αλλά κατόπιν εντολών των υπευθύνων που δίνονταν με σφυρίχτρα ή χειρονομίες, και με επακόλουθη παροχή ανταμοιβής (τροφής) από τους υπευθύνους προς τα ζώα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παράστασης το κοινό χειροκροτούσε σε συχνά διαστήματα, και ειδικότερα στο τέλος κάθε σειράς κινήσεων των δελφινιών, είτε αυθόρμητα είτε μετά από παρακίνηση του εκφωνητή».

Στην ίδια ανωτέρω πράξη του ΣΕΠΔΕΜ παρακαλείται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σε συνέχεια των βεβαιωθεισών παραβάσεων, για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με την παρ. Α4 του άρθρου 9 του ν.2947/2001 και σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να ανακοινώσει αυτή στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ασκήσει το παρεπόμενο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής.

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλισθεί η άμεση και οριστική παύση των παραστάσεων με δελφίνια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως επιβεβαιώνεται από την από 3-11-2017 Πράξης Βεβαίωσης Παραβάσεων του ΣΕΠΔΕΜ ;

2.Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κητώδη που συμμετέχουν στις παράνομες παραστάσεις έχουν γεννηθεί σε κατάσταση αιχμαλωσίας, με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί η παραμονή τους σε ασφαλές περιβάλλον για το υπόλοιπο της ζωής τους;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

 

  Δημαράς Γεώργιος

 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

 

Ιγγλέζη Αικατερίνη

 

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

 

Μπαλτάς Αριστείδης – Νικόλαος – Δημήτριος

 

Πάντζας Γεώργιος

 

 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)