ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ : «Μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιεί το Δημόσιο»

 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018

 

 

 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

 

 

 

Προς τον κ.Υπουργό Οικονομικών

 

 

 

Θέμα: «Μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιεί το Δημόσιο»

 

 

 

Σε συνέχεια της υπ’αριθ. 701/45/11-3-2015 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που έλαβε απάντηση από την Αν.Υπουργό Οικονομικών με τη διαδικασία της επίκαιρης ερώτησης κατά την συνεδρίαση ΝΔ΄ της 8-6-2015 της Ολομέλειας της Βουλής, λάβαμε σε έντυπη μορφή πίνακα 49 σελίδων στον οποίο υπήρχαν αναλυτικά στοιχεία για τα μισθώματα 1.795 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα στα οποία στεγάζονται 1.787 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

Από την εξέταση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα διαπιστώθηκε ότι, παρά τις διαδοχικές μειώσεις που έλαβαν χώρα το 2011 και το 2012, σε αρκετές περιπτώσεις τα μισθώματα που κατέβαλλε το δημόσιο για την μίσθωση των ακινήτων, βρίσκονταν σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τις τιμές της αγοράς.

 

 

 

Σύμφωνα με την από 8-6-2015 απάντηση της Αν.Υπουργού Οικονομικών περί τα τέλη του 2015 αναμενόταν να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτημάτων με το οποίο θα είναι δυνατή η καταγραφή και η διαρκής ενημέρωση του μητρώου ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στο δημόσιο, ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει τι κατέχει και να το χρησιμοποιεί προς όφελός του. Επίσης στη ίδια απάντηση επισημάνθηκε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα είχε σύντομα ολοκληρώσει ένα σχέδιο εξεύρεσης οικονομικών πόρων και διοχέτευσής τους στη συντήρηση ακινήτων του δημοσίου ώστε να είναι εφικτή η άμεση μεταστέγαση υπηρεσιών του δημοσίου και η συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό των μισθωμένων ακινήτων. Τέλος στην απάντηση της Υπουργού, γινόταν αναφορά στην εν εξελίξει δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των 28 ακινήτων του δημοσίου που πουλήθηκαν με τη μέθοδο του “saleandleaseback” με την επισήμανση ότι «ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα απ’όπου θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την πολιτική γενικότερα του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι στη δημόσια περιουσία».

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ.Υπουργός:

 

 

 

  1. Ποια είναι η εξέλιξη της δαπάνης για μισθώματα που καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο για κτήρια που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.ο.κ.) την τελευταία τριετία; Ποια η εξέλιξη της αντίστοιχης δαπάνης για το Υπουργείο Οικονομικών κατά την τελευταία τριετία;
  2. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτημάτων και εάν ναι, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από τη λειτουργία του;
  3. Έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη συντήρηση, ανακαίνιση και αξιοποίηση μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων του δημοσίου προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση μεταστέγαση υπηρεσιών του δημοσίου και η εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό των μισθωμένων ακινήτων;
  4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών της παραχώρησης 28 ακινήτων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ με τη μέθοδο “saleandleaseback” το 2013 από την οποία το δημόσιο ζημιώθηκε κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ποια μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον;

 

 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλώ, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να κατατεθεί στο σώμα:

 

 

 

1.      Μια επικαιροποιημένη πλήρης κατάσταση όλων των ακινήτων που μισθώνει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξέλιξη της δαπάνης του Υπουργείου σε μισθώματα ακινήτων κατά την τελευταία τριετία. Στην κατάσταση να περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ακινήτων, η διεύθυνση, η συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσεως, των κοινόχρηστων χώρων, και των υπόγειων και βοηθητικών χώρων, το έτος αποπεράτωσης του κάθε κτηρίου, το τρέχων μίσθωμα και η διάρκεια της κάθε μίσθωσης

 

 

 

2.      Αντίστοιχη με την ανωτέρω κατάσταση, για όλα τα ακίνητα που μισθώνει το Δημόσιο πλήν του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

3.      Αναλυτική κατάσταση με τα ακίνητα που παραμένουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου μετά την εφαρμογή του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) στην οποία να εμφανίζεται η τρέχουσα χρήση τους εφόσον αξιοποιούνται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

 

 

 

Δημαράς Γιώργος