ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγώνες ταχύτητας 280 μοτοσικλετών στην προστατευόμενη παραλία και τους αμμόλοφους του νότιου Κυπαρισσιακού κόλπου

 

Αθήνα,  25 Μαΐου 2018

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

            -  Εσωτερικών

 

Θέμα: «Αγώνες ταχύτητας 280 μοτοσικλετών στην προστατευόμενη παραλία και τους αμμόλοφους του νότιου Κυπαρισσιακού κόλπου »

Τη Δευτέρα 21.05.2018 ξεκίνησε ο αγώνας ταχύτητας μοτοσικλετών HellasRally, με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία. Οι διοργανωτές έλαβαν άδεια από την Τροχαία Πύργου για τη διεξαγωγή του αγώνα σε διάφορες διαδρομές του εθνικού οδικού δικτύου των νομών Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. Ωστόσο στο πλαίσιο του αγώνα και χωρίς να έχουν δοθεί οι απαραίτητες άδειες, οι μηχανές κατέβηκαν στις παραλίες του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας και Ελαία Μεσσηνίας,  διέσχισαν την παραλία, καταπάτησαν τη βλάστηση και ισοπέδωσαν αμμόλοφους εντός της προστατευόμενης περιοχής. Η διεξαγωγή των αγώνων στους αμμόλοφους παρουσιάστηκε μάλιστα από τη διοργανώτρια εταιρεία ως πρωτοτυπία για τη συγκεκριμένη διοργάνωση ώστε να προσελκύσει  περισσότερους μοτοσικλετιστές. Τα παραπάνω καταγγέλθηκαν άμεσα από το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» στην αρμόδια Εισαγγελία.

 Η παράκτια περιοχή του νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000, αποτελεί ένα πολύτιμο παράκτιο οικοσύστημα με αμμόλοφους και φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι πάνω από 1000 φωλιές της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα. Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο.

Για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου εφαρμόζεται τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι διατάξεις των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα είδη και για την Ορνιθοπανίδα επιβάλλουν τη λήψη μέτρων προστασίας ακόμα και περιφερειακά των προστατευταίων αντικειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών. Υπάρχει, επίσης, εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) που αποσκοπεί στην επιστημονική τεκμηρίωση για την προστασία και διαχείριση του προστατευταίου αντικειμένου. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΝ για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου βρίσκεται προς έγκριση στο ΣτΕ και χαρακτηρίζει την περιοχή ως «περιοχή προστασίας της φύσης». Μάλιστα στις 23.05.2018 δημοσιεύτηκε η παράταση της υπ’ αριθμ.  25794/24.5.2016 Υπουργικής Απόφασης για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΕΚ Δ’, 204/2018).

Η χώρα μας είναι υπόλογη στην Κομισιόν από το 2012 για την ελλιπή προστασία της θαλάσσιας χελώνας και των σπάνιων αμμοθινών. Μάλιστα στις 15.01.2016 βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υποβάθμιση της παραλίας του Κυπαρισσιακού και την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Επειδή η συγκεκριμένη δράση αποτελεί απειλή για τις παρακείμενες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και τα προστατευόμενα οικοσυστήματα των αμμολόφων.

Επειδή η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των λουόμενων και των επισκεπτών των παραλιών.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τα εξαιρετικής οικολογικής σημασίας αμμοθινικά συστήματα στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, να διασφαλίσει την προστασία των πολύτιμων φυσικών χαρακτηριστικών και να προωθήσει την οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

·         Σε ποιες ενέργειες προτίθενται άμεσα να προβούν ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής από τους εν λόγω  αγώνες μοτοσικλετών και να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες για την παράνομη αυτή ενέργεια στη διοργανώτρια εταιρεία; 

·         Με ποιο τρόπο προτίθενται να διασφαλίσουν την προστασία  προστατευόμενων παραλιών και αμμολόφων από τις διαδρομές των αγώνων μοτοσικλετών καθώς και αντίστοιχων δραστηριοτήτων βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας (προστασία αιγιαλού, παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, άρθρο 13 του νόμου 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα, Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (οικ. 25749/24.5.2016) για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου);

·         Πότε αναμένεται η έκδοση του ΠΔ προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου ώστε να εκπληρωθεί η ανάγκη θέσπισης ενός συνεκτικού και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας της συγκεκριμένης περιοχής;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιγγλέζη Κατερίνα

 

Γεωργοπούλου- Σαλτάρη Έφη

 

Δημαράς Γιώργος

 

Θελερίτη Μαρία

 

Κοζομπόλη- Αμανατίδη Παναγιώτα

 

Κωνσταντινέας Πέτρος

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος