ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ THN ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (TTIP)

Συμμετέχουμε στο παγκόσμιο κάλεσμα με θέμα «Εμπόριο υπέρ των ανθρώπων, όχι των εταιρειών! - Σταματήστε τις ληστρικές εμπορικές συμφωνίες TTIP, CETA, TiSA και TPP

για να εμποδίσουμε την υπογραφή των καταστροφικών εμπορικών συμφωνιών που προωθούν οι πολυεθνικές και τα αγροτικά λόμπυ των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

Είμαστε κατά της συμφωνίας TTIPμεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η διαπραγμάτευση της οποίας γίνεται με τον πλέον αδιαφανή τρόπο, κάτι που αποδεικνύει η πλήρης απουσία του θέματος από τα ΜΜΕ, για τους παρακάτω λόγους. Γιατί:

1.       ευνοεί χώρες με μαζική βιομηχανική παραγωγή, ενώ είναι καταδικαστική για χώρες με μικρής κλίμακας παραγωγή όπως η ελληνική

2.       απειλεί την εγχώρια αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι θα αδυνατούν να ανταγωνιστούν προϊόντα χαμηλής ποιότητας και κόστους μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και ειδικά τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) που διαθέτει η Ελλάδα, κάτι που θα έχει ολέθριες συνέπειες στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης, την εξάρτηση από εισαγωγές και την μείωση της διατροφικής αυτάρκειας

3.       απειλεί την κυριαρχία των κρατών, διότι σημαίνει μεταφορά εξουσίας από τα κράτη στις εταιρείες

4.       απειλεί την δημοκρατία, διότι οι πολίτες και οι κυβερνήσεις τους δεν μπορούν να αλλάξουν τα συμφωνηθέντα, για τα οποία έχουν δεσμευτεί τα κράτη της ΕΕ

5.       απειλεί την υγεία των πολιτών, γιατί απορρυθμίζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής & ελέγχου για τα αγροτικά προϊόντα (μεταλλαγμένα, επεξεργασμένα με επικίνδυνες χημικές μεθόδους κλπ.)

6.       δημιουργεί παράλληλη δικαιοσύνη, διότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα μπορούν να μηνύσουν τα κράτη για πρόκληση ζημιών και να ζητούν αποζημιώσεις, αν θεωρούν ότι παρεμποδίζεται η ελευθερία διακίνησης και ανταγωνισμού που κατοχυρώνει η TTIP (εισάγει μηχανισμό διαμεσολάβησης μεταξύ μεγαλοεπενδυτών και κρατών που υπερβαίνει την εθνική νομοθεσία)

7.       απειλεί το περιβάλλον και το κλίμα με την εισαγωγή μεταλλαγμένων σπόρων, την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων για μεταφορές

8.       απειλεί τις εργασιακές σχέσεις, εφόσον τα κράτη-μέλη θα αναγκαστούν για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους να προσαρμόσουν και να μειώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στα πρότυπα των ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μετεγκατασταθούν σε χώρες της ΕΕ με τα χαμηλότερα στάνταρ εργασίας, ενώ επιφέρει απώλεια 2 εκατ. θέσεων εργασίας διατλαντικά σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των υποστηρικτών της για αύξηση θέσεων εργασίας

9.       απειλεί την ιδιωτική ζωή, εφόσον επιτρέπει την κατασκοπεία καταναλωτών μέσω διαδικτύου

10.   αντιτίθεται στις οικολογικές αρχές μας που είναι η τοπικότητα, η διατροφική αυτάρκεια, η μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων, ο δημοκρατικός έλεγχος των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ένα από τα μαζικότερα κινήματα, αυτό κατά της TTIP, έχει γεννηθεί σε όλη την Ευρώπη από την κοινωνία των πολιτών που ζητούν διεξαγωγή δημοψηφίσματος με τη συλλογή πάνω από 3 εκατ. υπογραφές.

Η συμφωνία TTIP, την οποία δυστυχώς συνυπογράφουν τα κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, σημαίνει πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης των εταιρειών, αλλά και των ιδιωτικοποιήσεων σε κοινωνικούς τομείς όπως παιδεία και υγεία. Προωθεί  τις νεοφιλεύθερες πολιτικές επιλογές με σύμμαχο την άγνοια μεγάλης μερίδας των πολιτών.

 Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε!

ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ........................................