Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου και επιχειρησιακού θεσμικού πλαισίου για τις αστικές αναπλάσεις

Τρί, 04/12/2018

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα:

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου και επιχειρησιακού θεσμικού πλαισίου

για τις αστικές αναπλάσεις

 

Επιστημονική Ημερίδα διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Δημαρά, και τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου με θέμα τις Αστικές Αναπλάσεις, την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 09.30-20.00 στοΑμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Λ. Μεσογείων 119. Η πρωτοβουλία αυτή θεμελιώθηκε στην αναγκαιότητα συμπλήρωσης και αναμόρφωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με σκοπό τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης / αναζωογόνησης στις οικιστικές μας περιοχές.

Η διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες, διοικητικοί, αυτοδιοικητικοί από Δήμους με καλά παραδείγματα, καθώς και κοινωνικοί φορείς, αποσκοπεί στην έναρξη του επιστημονικού διάλογου για τον επανασχεδιασμό των πόλεων με τις αρχές της αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Κατά τη συζήτηση της ημερίδας θα παρουσιαστεί και τεθεί προς συζήτηση προσχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υφυπουργού ΥΠΕΝ, με σκοπό να εξασφαλίζεται ταχύτητα και ευελιξία θεσμοθέτησης με διαδικαστική σαφήνεια και απλότητα, χωρίς γραφειοκρατικές δυσκαμψίες, με έμφαση στο πρόγραμμα εφαρμογής και αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και της Τ.Α. Θα αναζητηθούν οι κανόνες εκείνοι που θα υποστηρίξουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική αναπλάσεων, ικανή να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα, αλλά και μελλοντικά πολυτομεακά προβλήματα των ελληνικών πόλεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το θέμα στο email: astikes.anaplaseis@gmail.com

Πληροφορίες: 210-6475102–3 / email: secdepmin@prv.ypeka.gr