Δελτίο τύπου για τον προϋπολογισμό περιφέρειας Αττικής 2013

Τρί, 02/10/2012

Δεν υπήρξε ούτε υπάρχει μακροχρόνιος σχεδιασμός Βιωσιμότητας τόνισε ο Γιώργος Δημαράς στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την 27-9-2012.

Το θέμα ήταν η συζήτηση του Προϋπολογισμού του έτους 2013.

Παίρνοντας το λόγο ο ειδικός αγορητής της Αττικής Οικολογικής Απάντησης Γιώργος Δημαράς, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι χωρίς να μηδενίζονται η δουλειά και οι προσπάθειες του Περιφερειάρχη και της διοίκησης, εκτιμώντας τα όποια θετικά, οι οικολόγοι έχουν σοβαρές αντιρρήσεις στις βασικές επιλογές και στην φιλοσοφία της ασκούμενης πολιτικής

.. Οι βασικές αντιρρήσεις στον προϋπολογισμό, συνέχισε, επικεντρώνονται στα παρακάτω:

Α. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και γενικά οι παρατάξεις των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν την Ελλάδα δεν είχαν και δεν έχουν μακροχρόνιο σχεδιασμό βιωσιμότητας. 

Η συγκέντρωση του 40% του πληθυσμού της χώρας στην Αττική έγινε γιατί δεν υπήρχε σχεδιασμός βιωσιμότητας.

Η απαξίωση της γεωργικής παραγωγής, η αποβιομηχάνιση της χώρας, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος έγιναν από τον θανάσιμο συνδυασμό του πελατειακού πολιτικού συστήματος, του εφήμερου καταναλωτισμού και της έλλειψης σχεδιασμού με προοπτική στο μέλλον και με άξονα την επιβίωση.

Η αντίληψη ότι η ελεύθερη αγορά και ο ανταγωνισμός ρυθμίζουν επιτυχώς τα της οικονομίας αποδείχτηκε μεγάλη πλάνη.

Απαιτείται λοιπόν σχέδιο μακροχρόνιο για τη χώρα και για κάθε περιφέρεια. Η επιβίωση του κόσμου θα εξασφαλίζεται μέσα από τη αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Τούτο πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και στην Περιφέρεια Αττικής.

Η φτηνή ενέργεια (πετρέλαιο – λιγνίτης) θα τελειώσει γιατί τα κοιτάσματα λιγοστεύουν. Η αλόγιστη καύση του πολύτιμου φυσικού πόρου, του πετρελαίου, με τη παράλληλη επιβάρυνση του κλίματος του πλανήτη είναι ένας παραλογισμός. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για άμεση στροφή στο τρόπο ζωής και στη οικονομία. 

Κάθε ενέργεια, κάθε δράση, κάθε επένδυση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη νέα πραγματικότητα. Το μοντέλο ζωής που μας πέρασαν και εμείς το αποδεχτήκαμε οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο και την καταστροφή. 

Βάση αυτού του σκεπτικού π.χ. η Αττική Οικολογική Απάντηση αντιτίθεται στην επένδυση μεγάλων ποσών για τον ελλιμενισμό προκλητικά πολυτελών «ΓΙΟΤ».

Στις υποδομές των μεταφορών ακολουθείται ανάλογη μη οικολογική πολιτική, αφού επενδύονται μεγάλα ποσά σε δρόμους για μετακινήσεις με Ι.Χ. αυτοκίνητα και όχι σε οικολογικά μέσα μεταφοράς. 

Για τους στόχους βιωσιμότητας ( εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση κ.λ.π. ) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα διατίθεται το ποσό των 2.305.000 ευρώ, δηλαδή το 0,28% του προϋπολογισμού, ενώ αντίστοιχα για κτίρια της Αρχιεπισκοπής και του μουσείου φυσικής Ιστορίας προβλέπεται κονδύλι 20.000.000 ευρώ! 

Δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ για τη διατήρηση και την προστασία της γεωργικής γης, ούτε ένα ευρώ για ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων! 

Για την κοινωνική μέριμνα και τον πολιτισμό διατίθενται ελάχιστα κονδύλια. Ειδικά για την κοινωνική μέριμνα ο Γιώργος Δημαράς πρότεινε τον πενταπλασιασμό των προβλεπόμενων κονδυλίων. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ομιλητής επανέλαβε την πάγια θέση της παράταξης για πλήρη διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου σε κάθε προμήθεια, σε κάθε έργο και σε κάθε μίσθωση ή αγορά ακινήτου. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πολλά από τα μισθώματα των κτιρίων που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Αττικής είναι διπλάσια των τιμών της αγοράς.. Πρότεινε την περαιτέρω μείωση των ανωτέρω μισθωμάτων και κυρίως την απόκτηση από την Περιφέρεια δικών της κτηρίων. Επεσήμανε το γεγονός ότι εάν αποκτηθούν κτίρια σε χαμηλές τιμές, σε 4-5 χρόνια γίνεται απόσβεση. 

Στη συνέχεια πρότεινε:

  • Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (ιδιωτικών και δημοσίων)
  • Πρόγραμμα αποκατάστασης των δασών και των κακοποιημένων από τα λατομεία βουνών της Αττικής όπως η Πεντέλη.

Ακόμη πρότεινε η Περιφέρεια να προωθήσει ένα διαρκές πρόγραμμα ενημέρωσης του πολίτη για: Ανακύκλωση, προστασία περιβάλλοντος, πολιτική προστασία, κοινωνική συμπεριφορά, περιβαλλοντική εκπαίδευση.