ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

Πού πρέπει να στοχεύει  ο συζητούμενος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ; Πρέπει να εντάσσεται σε ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό για την οικονομία με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

 

Τι χρειάζεται η χώρα μας σε κατάσταση μεγάλης κρίσης και σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ ευμετάβλητο, τη στιγμή που η κατάσταση στην  Ε.Ε.  είναι ρευστή και  σε μη ισόρροπη και μη βιώσιμη κατεύθυνση; Η επιλογή μας ως χώρα πρέπει να είναι μια δίκαιη και βιώσιμη οικονομία:

 1.      που θα αντέχει σε όποιες διεθνείς κρίσεις και δεν θα καταρρέει.

 2.      θα εξασφαλίζει τη διατροφή των ελλήνων πολιτών και σε περιπτώσεις αναταράξεων. Δηλαδή πρέπει με κάθε σχεδιασμό να στοχεύουμε  στη διατροφική αυτάρκεια της χώρας.

 3.      θα διασφαλίζει  όλα τα  χαρακτηριστικά βιωσιμότητας  και ανθεκτικότητας.

 Όπως  αποκέντρωση και ανάπτυξη τοπικών οικονομιών.

 Η προτεραιότητα λοιπόν στο νομοσχέδιο πρέπει να είναι η αγροτική παραγωγή και η συσκευασία - τυποποίηση προϊόντων.

 4.   Επειδή η φύση και γενικά  το περιβάλλον  είναι και οικονομικός πλούτος στη χώρα μας, πρέπει να προσέξουμε σχετικά με τον τουρισμό μην πάθουμε αυτό που έπαθε η Ισπανία. Για τούτο προτείνω αντί για τα σχέδια μεγάλων, σύνθετων (κλειστών) τουριστικών μονάδων , την ένταξη στον νόμο μόνο μικρών και ποιοτικών μονάδων.

 Να εξαιρεθούν από το νόμο  οι μεγάλες τουριστικές μονάδες που περιέγραψα.

 5.   Επειδή το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων, πρέπει να δούμε  πώς μέσα από το νόμο δίνουμε στους άνεργους νέους την ευκαιρία να βγουν από την αδράνεια και τη μελαγχολία της φτώχειας και της ανεργίας;

 Κατά την άποψή μου αυτή  πρέπει  είναι και η πιο μεγάλη στόχευση  του νομοσχεδίου. Να δώσει μια διέξοδο σε νέους που δεν έχουν ίδια κεφάλαια να δημιουργήσουν παραγωγικές μονάδες, σε τομείς και  προτεραιότητες που περιέγραψα.

 Η λύση είναι η στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και η προώθηση νέων μορφών επιχειρηματικότητας και κινήτρων. Να βρούμε τους τρόπους με λίγα κεφάλαια να δουλέψουν πολλοί. Μιλάμε για δραστηριότητες έντασης εργασίας. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του νόμου.

 

Προτείνω:

 α) Στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου να προστεθεί η ενδυνάμωση και στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας ως διακριτής παραμέτρου κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

 β) Το όριο των 100.000€ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ) να μειωθεί στις 20.000€.

 γ) Να ενταχθούν οι ΚοινΣΕΠ στο άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο (α) για φορολογική απαλλαγή. Έτσι, τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1, εδάφιο (η) για «την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας» θα αποκτήσουν περιεχόμενο.

 δ) Όπου γίνεται αναφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστεθούν οι ΚοινΣΕΠ, οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

 Στο πλαίσιο αυτό να διευρυνθεί η κατ’εξαίρεση ενίσχυση των ΚοινΣΕΠ και σε μια σειρά από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως κατασκευές, επισκευές, μηχανολογικά, εστίαση, μεταφορές, επιστημονική έρευνα, υγεία κ.α.

 ε) Από τις όποιες ευνοϊκές διατάξεις του νόμου για φοροαπαλλαγές, να εξαιρεθούν οι επενδύσεις πάνω από 20.000.000€ των μεγάλων-σύνθετων τουριστικών μονάδων που αντιστρατεύονται τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες  και κατά κανόνα επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον. Τους δίνουμε "ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ" και δυνατότητα πολεοδόμησης, έ φτάνει μέχρι εκεί.

  

Το νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές έχει σοβαρή ποιοτική διαφορά από τις πολιτικές της Ν.Δ. που είναι σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που στήριζαν  τις μεγάλες επιχειρήσεις  περιορίζοντας το μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων.

 Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στην τοποθέτηση της εισηγήτριας της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση στις Επιτροπές, όταν αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω το 0,87% των μεγάλων επιχειρήσεων, αγνοώντας προφανώς τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα οποία προκύπτει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρέχοντας το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας.

 Οι στόχοι που αναφέρονται στο νομοσχέδιο για:

 ·         Εξωστρέφεια

 ·         Δημιουργία θέσεων εργασίας

 ·         την Έξυπνη Εξειδίκευση

 ·         την ενίσχυση περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

 Όλα αυτά ως στόχοι είναι σε σωστή κατεύθυνση, αν και εκπροσωπώντας το χώρο της Πολιτικής Οικολογίας θα επιθυμούσα μια ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των ΑΠΕ που θα περιλάμβανε και τις μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών, για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη στο νομοσχέδιο.

 Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω, ότι η στήριξη της Ελληνικής περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός στόχος για κάθε νόμο και πολιτική πρακτική.

 Οι προτεραιότητες στην αγροτο-διατροφή και την καινοτομία είναι  οι σωστές επιλογές.

 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, πέραν από τις επισημάνσεις μου, έχει μεγάλη ποιοτική διαφορά από τους προηγούμενους νόμους που εξέφραζαν αντιλήψεις «επενδύσεις να είναι κι ό,τι να’ναι, αρκεί να είναι δικοί μας».

 Κε Υπουργέ, για να έχετε την στήριξη της Πολιτικής Οικολογίας και των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ παρακαλώ να αλλάξετε τα δύο σημεία που ζήτησα: Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Μεγάλες τουριστικές μονάδες.