ΑΝΑΦΟΡΑ: Τροποποίηση διατάξεων για ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών

Αθήνα,  3 Νοεμβρίου  2016

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Για τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

           

Θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων για ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών»

 

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, με μεγάλη συνεισφορά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Η πολιτεία οφείλει πάντα με ιδιαίτερη ευαισθησία να ακούει τα προβλήματα των ΑμεΑ και να προβαίνει στις κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο, σε συνθήκες σεβασμού και αξιοπρέπειας.

 

Με το άρθρο 13 του ΠΔ 50/96 (Α΄ 45) καθορίστηκαν οι ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών λειτουργών. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή μετακινούνται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, οι οποίες και αναφέρονται αναλυτικά στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρέλευση αρκετών ετών από τη δημοσίευση του ΠΔ 50/96 το Υπουργείο Παιδείας –πρό τετραετίας περίπου- εύλογα έκρινε σκόπιμο να ζητήσει από το υπαγόμενο στο Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) να γνωμοδοτήσει ως προς την ανανέωση και τη συμπλήρωση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96. Η συμπλήρωση αυτή είναι απαραίτητη αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τις τελευταίες δύο περίπου δεκαετίες που μεσολάβησαν έχουν αναγνωριστεί από την επιστήμη και άλλες σοβαρές παθήσεις, ενώ έχει βελτιωθεί σε ορισμένο βαθμό –άλλες φορές μεγαλύτερο άλλες μικρότερο- και η στάση της πολιτείας απέναντι στα προβλήματα των ΑμεΑ.  Πράγματι η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ, με τα υπ’αριθ. 136510/ΓΔ5/24-8-2016 και 136514/ΓΔ5/24-8-2016 έγγραφα προς το Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 με τρόπο που να επικαιροποιεί και να συμπληρώνει τις παθήσεις με βάσει τις οποίες οι εκπαιδευτικοί με αναπηρικά προβλήματα μπορούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετακίνησης.

 

Σας επισυνάπτουμε επιστολή των εκπαιδευτικών κ.κ. Γ.Μπράτσου και Ξ.Κατσαντά. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις θέσεις του Υπουργείου ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή ζητήματα που αφορούν εκπαιδευτικούς με αναπηρικά προβλήματα και ειδικότερα: 1. Εάν προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 με βάση την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ προκειμένου να επικαιροποιηθούν και συμπληρωθούν οι κατηγορίες παθήσεων με βάση τις οποίες οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία μπορούν να μετακινούνται/τοποθετούνται κατά προτεραιότητα και 2. Εάν η ανωτέρω τροποποίηση θα ληφθεί υπόψη στην επόμενη εγκύκλιο που θα αφορά υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών.

Οι καταθέτοντες βουλευτές

 

 

Δημαράς Γεώργιος

Ακριώτης Γεώργιος

Βάκη Φωτεινή

Βράντζα Παναγιώτα

Γεννιά Γεωργία

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Δέδες Ιωάννης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Θηβαίος Νικόλαος

Ιγγλέζη Κατερίνα

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Κασιμάτη Νίνα

Καστόρης Αστέριος

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Κουράκης Αναστάσιος

Κωνσταντινέας Πέτρος

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μπαξεβανάκης Δημήτριος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κώστας

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

Ρίζος Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)

Σταματάκη Ελένη

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφύλλου Μαρία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

 

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες Βουλευτές,

 

δεδομένης της κοινωνικής ευαισθησίας σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ζήτημα που αφορά την ομάδα των εκπαιδευτικών με αναπηρικά προβλήματα και παράλληλα να ζητήσουμε τη βοήθειά σας.

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ και 4 χρόνια είχε ζητήσει από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειας (ΚΕΣΥ) να γνωμοδοτήσει ως προς την ανανέωση και συμπλήρωση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 που αφορά τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών. Από τη δημοσίευση του ανωτέρω Π.Δ. έχουν περάσει 20 χρόνια και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι διαφορετικές. Υπάρχουν πλέον νέες παθήσεις εξίσου σοβαρές με αυτές που αναφέρονται στο παραπάνω ΠΔ. Ταυτόχρονα, επί 3 σχολικά έτη 2010-2013 το υπουργείο Παιδείας εφαρμόζοντας το άρ. 9 παρ. 10 του Ν. 3848/10 διόρισε με ειδική κατηγορία εκπαιδευτικούς με 12 μήνες προϋπηρεσία και 67% αναπηρία. Ωστόσο, οι συνάδελφοι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν μετάθεση στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους, γιατί δεν εντάσσονται στο άρ. 13 του ΠΔ 50/96- ειδική κατηγορία μετάθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει νομικό κενό.

 

Η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ λοιπόν, με τα υπ' αριθμ. 136510/ΓΔ5/24-8-16 & 136514/ΓΔ5/24-8-16 έγγραφα (που σας επισυνάπτουμε) προς το Υπ. Παιδείας αποφάσισε να αλλάξει τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 50/96.

 

Το μόνο που μένει είναι τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου να εντάξουν το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να ισχύσει στην επόμενη εγκύκλιο των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών το προσεχές φθινόπωρο.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) το άρθρο 21 παρ.2,3,6 του Συντάγματος όπου προβλέπεται η προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

β) το άρθρο 27 παρ. β της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες όπως αυτή κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή με τον νόμο 4074/2012, σύμφωνα με το οποίο «προστατεύονται τα δικαιώματα των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών και της ίσης αποζημίωσης για την εργασία ίσης αξίας, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από παρενόχληση και για αποκατάσταση παραπόνων»,

γ) τα με αριθμό πρωτ. 136510/ΓΔ5/24-8-16 και 136514/ΓΔ5/24-8-16 έγγραφα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που περιλαμβάνουν την υπ. αριθ. 4 απόφαση της 256ης/24.6.2016 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ καθώς και την υπ.αριθ. 12 απόφαση της 257ης/22-7-2016 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ για την τροποποίηση των διατάξεων του αρ.13 του ΠΔ.50/1996 που αναφέρονται στις ειδικές κατηγορίες αναφορικά με τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ.45/τ.Α΄/8-3-1996),

δ) το δεδομένο νομοθετικό κενό που υπάρχει και

ε) ότι η τροποποίηση του ως άνω προεδρικού διατάγματος δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,

 

Σε ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις θα προβεί η ηγεσία του Υπουργείου ώστε να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ.50/1996;

 

 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να θέσετε το θέμα υπόψη των αρμόδιων Υπουργείων αλλά και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να μη χαθεί κι άλλος χρόνος, καθώς το θέμα αφορά αρκετούς συναδέλφους με αναπηρικά προβλήματα. Το θέμα ωφελεί την ευπαθή κοινωνικά ομάδα των ΑμεΑ και δεν ζημιώνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,

σας ευχαριστούμε,

 

Γεώργιος Μπράτσος

Εκπαιδευτικός

 

 

Ξανθή Κατσαντά

Εκπαιδευτικός