ΑΝΑΦΟΡΑ: Προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

           

Θέμα: «Προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης»

 

Το Ρέμα της Πικροδάφνης, ένα από τα τελευταία ρέματα του λεκανοπεδίου που έχουν διασωθεί, αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου και χώρο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία για τη Νότια Αττική. Στο οικοσύστημα του ρέματος βρίσκουν καταφύγιο μεταναστευτικά πτηνά ενώ για τις περιοχές που διασχίζει, αποτελεί χώρο αναψυχής καθώς και φυσικό στοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση του μικροκλίματος, προσφέροντας δροσιά κατά τους θερινούς μήνες.

Όπως καταγγέλλει  ο Σύλλογος «ΡΟΗ- Πολίτες υπέρ των ρεμάτων» σε ανακοίνωσή του, αλλά και πολλές ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις, η πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με την οποία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων για το έργο διευθέτησης του ρέματος, απειλεί άμεσα το φυσικό περιβάλλον καθώς μετατρέπει ουσιαστικά το ρέμα σε τεχνητό αγωγό ομβρίων, αφαιρεί τα περισσότερα από τα δέντρα που έχουν αναπτυχθεί με φυσικό τρόπο στην όχθη του ρέματος, δεν καθιστά σαφές εάν και πότε θα απομακρυνθούν τα αυθαίρετα κτίσματα και δεν λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη ενδεχόμενων πλημμυρών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, στο ρέμα θα τοποθετηθούν περίπου 8,5χλμ συρματοκιβώτια με πέτρες (σαραζανέτια), τσιμεντένιοι τοίχοι και πάσσαλοι που απειλούν με καταστροφή την παρόχθια βλάστηση και τη χλωρίδα της κοίτης, ενώ αυξάνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο λόγων των χαλικιών που παρασύρονται από το ρέμα με τη φθορά του χρόνου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας η διευθέτηση ενός ρέματος προϋποθέτει την οριοθέτησή του στη φυσική του κοίτη, ενώ στην περίπτωση ρεμάτων ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό της Πικροδάφνης, απαιτεί προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτησή αυτή.

 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Συλλόγου «ΡΟΗ-Πολίτες υπέρ των ρεμάτων». Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας αναφορικά με τις αναφερόμενες καταγγελίες καθώς και την ενημέρωσή μας για τις άμεσες ενέργειες που σκοπεύετε να λάβετε για την προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης, τη διάσωση της πανίδας και χλωρίδας του ρέματος και την αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που διασχίζει.

 

Ο καταθέτων βουλευτής

 

 

Δημαράς Γιώργος

 

 

Να σωθεί το τελευταίο ρέμα της Αθήνας, η Πικροδάφνη.

 

Μετά την κάλυψη του Κηφισού και του Ιλισού στο λεκανοπέδιο δεν υπάρχει άλλη ρεματιά. Το ρέμα της πικροδάφνης, που διασχίζει Ηλιούπολη, Άγιο Δημήτριο, Άλιμο και Παλαιό Φάληρο είναι το τελευταίο που έχει παραμείνει. Έχει χαρακτηριστεί, με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθμόν 9173/1642 στις 3.3.1993 (ΦΕΚ 281 Δ'/1993), ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». Επιπλέον με βάση το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 4227, ΦΕΚ 156 Α’/2014) κατατάσσεται στα «κύρια υδατορέματα Α’ προτεραιότητας» (περ. η’, παρ. 4, άρθρο 20) του λεκανοπεδίου της Αττικής. 

Με δύο λόγια είναι ένα σπάνιο φυσικό στοιχείο μέσα στην Αθήνα, με μεγάλη σημασία για την βιοποικιλότητα, την αναψυχή αλλά και το μικροκλίμα διότι προσφέρει δροσιά.

 Δυστυχώς όμως η Περιφέρεια Αττικής, πρόσφατα ψήφισε μελέτη διευθέτησης η οποία :

1.  Ουσιαστικά μετατρέπει το ρέμα σε τεχνητό αγωγό ομβρίων τοποθετώντας συρματοκιβώτια στο 80% της διαδρομής του. Αυτό γίνεται θεωρητικά για να σταθεροποιηθούν οι όχθες από τη διάβρωση, αλλά ουσιαστικά προστατεύει τις καταπατήσεις που είναι πάνω στην όχθη (παράνομες μάντρες, παράγκες, κτίσματα και πισίνες).

2.   Αφαιρεί περισσότερα από τα μισά δέντρα (776 στα 1000) που έχουν αναπτυχθεί με φυσικό τρόπο στην όχθη και αποτελούν βιότοπο και παραποτάμιο δασάκι και υπόσχεται πως αφού το εγκιβωτίσει θα φυτέψει άλλα σε άλλα σημεία. Με δυο λόγια το τελευταίο φυσικό οικοσύστημα μέσα στο λεκανοπέδιο θα μοιάζει με πλατεία ή πάρκο. Μεγάλα δέντρα θα χαθούν όπως και η αξία του τόπου για τη βιοποικιλότητα.

3.   

Δεν είναι σαφές πως και πότε θα απομακρυνθούν τα αυθαίρετα.

4.   Δεν αντιμετωπίζονται στην ουσία οι πλημμύρες διότι δεν γίνεται καμία νύξη για τη διόρθωση των κακοτεχνιών (παλαιά τσιμέντα που φράζουν τη ροή, γέφυρες με κακοτεχνίες και γέφυρα παραλιακής που είναι ανεπαρκής) αντίθετα με την καταστροφή της βλάστησης το νερό θα ρέει ταχύτερα και ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος, ιδίως που ολοκληρώνεται αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή της Ηλιούπολης με τη λειτουργία του οποίου, αναμένεται να μεταφερθούν περισσότερα νερά στο ρέμα της πικροδάφνης.

Ζητάμε:

Να ακυρωθεί η παρούσα μελέτη και να γίνει νέα μελέτη με γνώμονα τη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών του ρέματος, μελέτη σύννομη ως προς την προστασία της.

ΡΟΗ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

 Φίλιππος Δραγούμης, Αντιπρόεδρος