ΑΝΑΦΟΡΑ: Μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης

Αθήνα, 27Μαΐου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Για τους κ.κ. Υπουργούς:

-Υγείας

-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

           

Θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης»

 

Με πρόσφατο Υπόμνημά τους, που έχει κατατεθεί και προς το Υπουργείο Υγείας, έξι φορείς της Κρήτης κατέθεσαν τις προτάσεις και τα αιτήματά τους για το σοβαρό πρόβλημα της ηχορύπανσης που υφίστανται οι πολίτες κατοικημένων περιοχών από τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (μπάρ, ταβέρνες κ.α.). Στο παραπάνω Υπόμνημα, επισημαίνεται η απουσία επαρκών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και η διαιώνιση ενός καθεστώτος παρανομίας και ασυδοσίας που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγιή τουριστική ανάπτυξη, καθώς πολλά καταστήματα λειτουργούν σε επίπεδα ήχου κατά πολύ υψηλότερα από εκείνα που ορίζει η σχετική νομοθεσία ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται η παράνομη καταπάτηση δημόσιου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, όπως επίσης και φθορές και οχλήσεις κάθε είδους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Επίσης επισημαίνεται ότι οι πολίτες αισθάνονται αδύναμοι και αβοήθητοι στην αντιμετώπισης της απαράδεκτης αυτής κατάστασης, που συχνά τους αναγκάζει να εμπλέκονται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που ηχορυπαίνουν. Στο Υπόμνημα υποβάλλονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διενεργούμενων ελέγχων, αλλά και της θέσπισης ενός αυστηρού πλαισίου για την επιβεβαίωση της εφαρμογής των κυρώσεων που επιβάλλονται. Ανάλογες προτάσεις έχουν γίνει πρόσφατα και από άλλους φορείς όπως το Δίκτυο Πολιτών και Φορέων για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Επισυνάπτεται το Υπόμνημα έξι φορέων της Κρήτης με τις προτάσεις και τα αιτήματά τους για το θέμα της ηχορύπανσης από τα καταστήματα ψυχαγωγίας. Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας σχετικά με τα αναφερόμενα στο Υπόμνημα και τις προτάσεις που κατατίθενται. Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες στις οποίες σκοπεύετε να προβείτε για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της ηχορύπανσης και την αναβάθμιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των σχετικών ελέγχων και της αυστηρής εφαρμογής των επιβαλλομένων κυρώσεων.

 

Οι κατεθέτοντες βουλευτές

 

Δημαράς Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ 6 ΦΟΡΕΩΝ της ΚΡΗΤΗΣ

για το θέμα της ηχορύπανσης από καταστήματα ψυχαγωγίας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η εμπειρία από τις πόλεις της Κρήτης των φορέων που υπογράφουν αυτό το κείμενο, αλλά και από πάρα πολλές άλλες ελληνικές πόλεις, είναι πως υπάρχει ένα καθεστώς ασυδοσίας από διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτη ηχορύπανση,- συχνά ολονύχτια- παράνομη καταπάτηση δημόσιου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, φθορές και οχλήσεις κάθε είδους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Η κατάσταση αυτή θίγει  τους περίοικους  αλλά  και  υποβαθμίζει σοβαρά πολλές περιοχές, δημιουργώντας προβλήματα και στην υγιή τουριστική ανάπτυξη.

 

Το σημερινό νομικό καθεστώς επιτρέπει την αθρόα αδειοδότηση τέτοιων καταστημάτων, ενώ οι δυνατότητες αποτελεσματικού ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους (αλλά και της επισήμανσης του καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδειες) είναι, κατά γενική ομολογία, πενιχρές. Οι παρανομούντες καταστηματάρχες σχεδόν πάντα «κάνουν τη δουλειά τους» και κερδοσκοπούν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

 

 Ο απλός πολίτης νοιώθει αδύναμος και αβοήθητος, δεδομένου ότι, πρακτικά,  ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι να προχωρά συνεχώς σε ατομικές καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αντιπαρατίθεται προσωπικά με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που ηχορυπαίνουν, πράγμα χρονοβόρο και συχνά δύσκολο και χωρίς ορατά αποτελέσματα πάντα.

 

Οι φορείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε γενικά αντίθετοι στη  διασκέδαση και στη λειτουργία των καταστημάτων όπως καφενεία, ταβέρνες, μπαρ κ.α., αλλά με την προϋπόθεση πως σέβονται το κοινωνικό σύνολο και τους σχετικούς νόμους στο σύνολό τους.  Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως το πρόβλημα μπορεί να αμβλυνθεί σημαντικά ΜΟΝΟ με τη γενναία  ενίσχυση των ελέγχων  και  την άμεση εφαρμογή  κυρώσεων, αυστηρότερων από τις σημερινές. Για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζονται και αλλαγές στη νομοθεσία.

 

Α.  Νομοθεσία

 

Ξεκαθάρισμα (είτε μέσω αλλαγής της νομοθεσίας –όπου χρειάζεται- είτε μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες) της διάκρισης μεταξύ απλών καφενείων, ταβερνών και μπαρ (που υποτίθεται έχουν μουσική μέχρι τις 11-11.30 μ.μ.) και νυχτερινών κέντρων διασκέδασης που λειτουργούν όλη τη νύχτα και των αδειών που χρειάζονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ηχορύπανσης που αντιμετωπίζουμε οφείλονται σε καταστήματα της πρώτης κατηγορίας, που χρησιμοποιούν την άδεια χρήσης μουσικής για να λειτουργούν παράνομα ως  νυχτερινά κέντρα.

 

Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή των ελέγχων  θα πρέπει να είναι εύκολα διακριτά από τα αρμόδια όργανα τα όρια νομιμότητας/παρανομίας ώστε, στο βαθμό του δυνατού, να μη χρειάζεται η χρήση οργάνων όπως ηχόμετρα κ.α., κάτι που συχνά είναι ανεφάρμοστο στην πράξη. Αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε αντίθετοι με χρήση τεχνολογικών μεθόδων, αρκεί αυτές να διευκολύνουν τη διαδικασία ελέγχου και να «λύνουν τα χέρια» των ελεγκτικών αρχών και όχι να τα δένουν. Κάθε ενσωμάτωση στη νομοθεσία  νέας τεχνολογίας για τη μέτρηση της έντασης του ήχου  είναι επιθυμητή.

 

Η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης θα πρέπει να επιτρέπεται  μόνο σε ειδικές ζώνες έξω από κατοικημένες περιοχές.

 

Το ξεκαθάρισμα και η θεσμοθέτηση χρήσεων γής εννοείται πως είναι κάτι που πρέπει επι τέλους να γίνει.

 

Να υπάρξει ξεκάθαρη νομική δυνατότητα των Δήμων να αρνούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος (ακόμα κι αν ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης), στην περίπτωση:

 

 α) που ο επιχειρηματίας έχει βεβαρημένο παρελθόν από παλιότερες παραβάσεις,

 

 β) που το οίκημα το οποίο στεγάζει την επιχείρηση έχει βεβαρημένο παρελθόν (δεδομένου ότι είναι συνηθισμένη η περίπτωση οι (πραγματικοί) ιδιοκτήτες της επιχείρησης να αλλάζουν -στα χαρτιά- το επιχειρηματικό σχήμα χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», για να ξεπερνούν τα κλεισίματα λόγω κυρώσεων. Μια χρήσιμη πρακτική  θα ήταν να υπάρχει «μαύρη λίστα» με αυτές τις περιπτώσεις, με ειδικό καθεστώς ελέγχου – π.χ. άμεση προτεραιότητα και υποχρεωτικοί συχνοί έλεγχοι, ακόμα και χωρίς καταγγελία κατοίκων.

 

γ)  στην περίπτωση που η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί «κορεσμένη» από τέτοιες δραστηριότητες.

 

Επίσης, εκτός από την ολοκληρωτική απόρριψη της άδειας οι δήμοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα περιορισμών κατά περίπτωση (π.χ. μέγιστο όριο έντασης ήχου τα 40 και όχι τα 80 db, περιορισμός ή και ολοκληρωτική απαγόρευση κατάληψης δημόσιου χώρου κ.α.).

 

Πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί συγκεκριμένο σύστημα ενημέρωσης  για τα στοιχεία όλων των αδειοδοτήσεων των καταστημάτων αναψυχής. Μιλάμε δηλαδή για δημιουργία μητρώου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με πλήρη στοιχεία της αδειοδότησης τους, δηλ.  άδεια λειτουργίας, άδεια μουσικών οργάνων, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κ.λ.π.

 

Τα στοιχεία να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου και να είναι τοιχοκολλημένα στην πρόσοψη των καταστημάτων για να διευκολύνεται ο έλεγχος τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

 

Τέλος, οποιαδήποτε νομοθετική ή/και οργανωτική αλλαγή που θα θέτει τέλος στην παρατηρούμενη έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού των  εμπλεκόμενων υπηρεσιών (δήμος, υγειονομικό, αστυνομία κ.α.) και θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ηχορύπανσης στην ουσία του  και όχι γραφειοκρατικά και αποσπασματικά, θα είναι καλοδεχούμενη.

 

 

Β. Έλεγχοι

 

            Πρέπει να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων, με έμφαση τη νύχτα μετά τα μεσάνυχτα, από  μεικτά ή απλά κλιμάκια των υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα ελέγχου. Πιστεύουμε πως τον πρώτο ρόλο πρέπει να συνεχίσει να τον έχει η αστυνομία, συνεπικουρούμενη από τη δημοτική αστυνομία και το υγειονομικό.  Εδώ πρέπει να πούμε πως πρέπει να αλλάξειτο νομοθετικόπλαίσιο λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας και να μπορεί να κάνει ελέγχους ακόμα και όπου το προσωπικό της είναι κάτω από 50 άτομα.

 

Πέρα από αυτό, κάθε ενέργεια της πολιτείας που θα εξασφαλίσει επαρκές προσωπικό με ελεγκτική αρμοδιότητα και δυνατότητα να δουλεύει τη νύχτα είναι ευπρόσδεκτη.

 

Οι έλεγχοι πρέπει να σχεδιάζονται τοπικά  με προτεραιότητες και με ιδιαίτερη επιμονή στις πιο προβληματικές περιπτώσεις.

 

Γ. Επιβολή ποινών και εξακρίβωση εφαρμογής τους

 

            Οι ποινές για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι αυστηρές, να επιβάλλονται άμεσα και να ελέγχεται η εφαρμογή τους (να ξεκαθαριστεί ποια υπηρεσία την ελέγχει). Επίσης, στην περίπτωση προσφυγής από τους επιχειρηματίες που δέχονται κυρώσεις λόγω παρανομιών, στην εκδίκαση της υπόθεσης να ειδοποιείται έγκαιρα και να παρίσταται υποχρεωτικά εκπρόσωπος του γραφείου αδειοδότησης του  δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θιγόμενοι περίοικοι-πολίτες και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει επίσης να γνωρίζουν πότε θα γίνει η δίκη για να μπορέσουν  να παρευρεθούν στο δικαστήριο και να εκθέσουν την άποψή τους.

 

 

Πολίτες Κατά της Ηχορύπανσης Ηρακλείου

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου

Σύλλογος Κατοίκων Παλιάς Πόλης Χανίων

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων

 

 

  Απρίλης  2016