ΑΝΑΦΟΡΑ: Άμεσα μέτρα προστασίας του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Για τους κ.κ.Υπουργούς:

-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Οικονομικών

-Εσωτερικών

 

Θέμα: «Άμεσα μέτρα προστασίας του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών»

 

Με την υπ’αριθ. 1464/23-6-2016 Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, κατατέθηκε προς τον κ.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η από 9-3-2016 επιστολή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, η οποία κατήγγειλε την πραγματοποίηση έργων εκχέρσωσης και επιχωμάτωσης με βαρέα οχήματα έκτασης 30 περίπου στρεμμάτων εντός του προστατευόμενου Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών Αττικής.

Με την από 6-4-2016 απάντηση του Υπουργείου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, επιβεβαιώνεται ότι η Περιοχή Λεγραινών περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR 3000005 σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ενώ έχει χαρακτηρισθεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Επιπλέον στην ανωτέρω απάντηση αναφέρεται ότι: «(…) για έργα και δραστηριότητες εντός προστατευόμενων περιοχών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα, οι όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης, που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία».

Με την από 16-4-2018 επιστολή της «Επιτροπής για τη Διάσωση του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών» προς τον κ.Πρωθυπουργό, αναφέρεται ότι μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  παραχωρήθηκαν για εκμετάλλευση προς το Δήμο Λαυρεωτικής επτά παραλίες της Λαυρεωτικής, μεταξύ των οποίων και εκείνη των Λεγραινών.

Στην επιστολή της η ανωτέρω Επιτροπή ζητά την εξαίρεση της παραλίας των Λεγραινών από την παραχώρηση προς το Δήμο Λαυρεωτικής τουλάχιστον πρίν από:

-τον επανέλεγχο της περιοχής από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος,

-την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή από τον ΦΔΠΠ

-την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάπλασής της

-την απαγόρευση της παράνομης κίνησης τροχοφόρων εντός του αμμοθινικού οικοσυστήματος

-τη σήμανση του χαρακτήρα της περιοχής (NATURA, Α΄ Προτεραιότητας)

-την προστασία της περιοχής βάσει των κείμενων διατάξεων και των εργαλείων διαχείρισης των περιοχών NATURA.

 

Επισυνάπτεται η επιστολή της «Επιτροπής για τη Διάσωση του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών» προς τον Πρωθυπουργό. Παρακαλούμε για την απάντησή σας στα ζητήματα που θέτει η επιστολή και τη σχετική ενημέρωσή μας.

 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

 

 

Ο καταθέτοντες βουλευτές

 

Δημαράς Γιώργος

Ιγγλέζη Κατερίνα

Πάντζας Γιώργος