ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δευ, 04/04/2016

Στην ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των υδάτων αναφέρθηκε ο οικολόγος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς σε παρέμβασή του στη Βουλή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος την 30.3.2016 με θέμα «Διαχείριση των υγρών αποβλήτων: Επαναχρησιμοποίηση νερού και αξιοποίηση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».

 Ο Γιώργος Δημαράς υποστήριξε την ανάγκη αλλαγής στον τρόπο κοστολόγησης των έργων και στις πολιτικές επιλογές για τον σχεδιασμό των έργων που αφορούν τους υδατικούς πόρους της χώρας. Ο υπολογισμός του κόστους των έργων δεν θα πρέπει να γίνεται με 'οικονομίστικο' τρόπο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά με γνώμονα την οικοδόμηση μιας οικονομίας βιωσιμότητας. Ο οικολόγος Βουλευτής κατέθεσε την εμπειρία του ως Περιφερειακός Σύμβουλος και την συμβολή του στην ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της επανάχρησης των νερών της Ψυτάλλειας, κάτι όμως που με την ίδια λανθασμένη λογική δεν προχώρησε σε εφαρμογή, όπως και δεν σχεδιάστηκε κανένα έργο λιμνοδεξαμενής με μία μόνο εξαίρεση.

 Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του, θα πρέπει, στον υπολογισμό του κόστους ανάλογων έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων να υπολογίζεται και η ζημιά που προκαλείται σε άλλες περιοχές, οι οποίες στερούνται τους υδάτινους πόρους. Σαν παράδειγμα έφερε την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, που είναι και ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου η χρήση των υδάτων των ποταμών Μόρνου και Εύηνου από την ΕΥΔΑΠ για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης της πρωτεύουσας έχει μετατρέψει ολόκληρες περιοχές σε ξερικές. Ο Γιώργος Δημαράς έκλεισε την παρέμβασή του τονίζοντας, αν δεν αλλάξουμε την κοντόφθαλμη λογική στο τρόπο χρήσης των φυσικών πόρων και σχεδιασμού των έργων, θα μας κοστίζουν πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζουμε και θα υπονομεύουμε το μέλλον της χώρας.