Α.Κ.Ε.: «Αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. - ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. και Δήμων της Δυτικής Αττικής που συνδέονται με την σιδηροδρομική γραμμή Αγίων Αναργύρων-Ελευσίνας-Κορίνθου»

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

·         Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

·         Εσωτερικών

 

Θέμα: «Αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. - ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. και Δήμων της Δυτικής Αττικής που συνδέονται με την σιδηροδρομική γραμμή Αγίων Αναργύρων-Ελευσίνας-Κορίνθου»

 

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 4074/9-3-2017 κατατεθείσας ερώτησής μας με τίτλο «Υποβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελευσίνα με αυθαίρετες παρεμβάσεις και κατασκευή ισόπεδων διαβάσεων» και με βάση πληροφορίες περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Ελευσίνας και όμορων Δήμων επανερχόμαστε στο ζήτημα της ανάγκης προστασίας και ανάδειξης της χρησιμότητας του σιδηροδρόμου στις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας έχουν κατατεθεί αιτήματα προς τον ΟΣΕ από Δήμους της Δυτικής Αττικής (Άγιοι Ανάργυροι, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Ν. Πέραμος, Μέγαρα), τα οποία επιδιώκουν αλλαγή χρήσης τού σε προσωρινή αναστολή ενεργού σιδηροδρομικού άξονα Άγιοι Ανάργυροι-Ελευσίνα-Κόρινθος (γραμμή Π.Α.Π.) που συνδέει τους εν λόγω οικισμούς, καθώς και των υποδομών, όπως μ.ά. μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων του ΟΣΕ για ξένους της κατασκευής τους σκοπούς, κατασκευή ισόπεδων διαβάσεων, δενδροφυτεύσεις κλπ., ενέργειες οι οποίες αναμφισβήτητα απαξιώνουν και παρακωλύουν μια μελλοντική επαναλειτουργία της γραμμής.

Με δεδομένες προφορικές διαβεβαιώσεις της διεύθυνσης του ΟΣΕ σχετικά με την αναστολή κατασκευής νέων ισόπεδων διαβάσεων μέχρι την ολοκλήρωση της καταγραφής και αξιολόγησης των υπαρχουσών διαβάσεων, αλλά και αλλαγής χρήσεων των υποδομών του ΟΣΕ ως την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου για τους σιδηρόδρομους,

παρακαλούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στο Σώμα τα ακόλουθα δημόσια έγγραφα:

 

  • Την σχετική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας και της ΟΣΕ Α.Ε. – ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε., μεταξύ των οποίων και το έγγραφο με α.π. 113293/05-07-2013 της ΟΣΕ Α.Ε. προς την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε., που αφορούν στην χρήση της σιδηροδρομικής γραμμής Π.Α.Π. για την δημιουργία ποδηλατοδρόμου.
  • Τα σχετικά έγγραφα του Δήμου Ελευσίνας που αφορούν στην κατασκευή νέας ισόπεδης διάβασης ή σε άλλη κατασκευή/αλλαγή χρήσης επί των γραμμών ή των κτηριακών υποδομών.
  • Τα σχετικά μνημόνια συνεργασία και τα συμφωνητικά εκμίσθωσης ακινήτων μεταξύ των Δήμων του Θριασίου και της Μεγαρίδας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την χρήση ακινήτων της ΟΣΕ Α.Ε. (κτήρια σιδηροδρομικών σταθμών κ.α.), καθώς και πιθανές γνωμοδοτήσεις της ΟΣΕ Α.Ε. σχετικές με το αντικείμενο του θέματος.
  • Τα σχετικά έγγραφα που περιλαμβάνουν παρόμοια αιτήματα όμορων Δήμων του Θριασίου Πεδίου και της Μεγαρίδας, από τις οποίες περνάει η παλαιά σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ Αγίων Αναργύρων-Ελευσίνας-Μεγάρων (Νέα Πέραμος, Μέγαρα, Κινέτα κ.ά.).

 

Ο αιτών βουλευτής

 

Γιώργος Δημαράς